Regulamin konkursów/ Book tour

REGULAMIN KONKURSÓW

1. Organizatorką konkursów jestem ja, Marta Daft, prowadząca
Blog https://martawsrodksiazek.pl/
Instagram  https://www.instagram.com/martawsrodksiazek/
Fanpage https://web.facebook.com/martawsrodksiazek

2. Sponsorami nagród są podmioty zewnętrzne (wydawnictwa, księgarnie, sklepy, firmy, osoby prywatne, autorzy), określone oddzielnie dla każdego konkursu.
3. Rodzaj nagrody oraz jej ilość podawana jest osobno dla każdego konkursu.
4. Czas trwania konkursu określany jest dla każdego konkursu osobno.
5. W konkursach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie Polski lub posiadające adres do korespondencji na jej terenie. Osoby poniżej 18 lat mogą brać udział w konkursach, jeśli uzyskali zgodę jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
6. Każdy z Uczestników może zgłosić się do konkursu, zostawiając max. jedno zgłoszenie/odpowiedź na pytanie konkursowe
7. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie zgłoszenia/odpowiedzi i subiektywnej ocenie organizatorki.
8. Każde zgłoszenie musi zawierać formułę 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem ogłoszenia wyników konkursu, tj. podanie imienia i nazwiska w przypadku wygranej.” Zgłoszenia bez tej formuły nie będzie brane pod uwagę.
9. Wyniki ogłaszane będą max. do 14 dni od dnia zakończenia konkursu w komentarzu pod właściwym postem konkursowym.
10. Zwycięzca ma 3 dni na kontakt z Organizatorką, drogą mejlową: martawsrodksiazekblog@o2.pl
W tytule wpisując tytuł wygranej książki/książek.
11. Organizatorka zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych w dniu wysłania nagrody lub dniu przekazania adresu podmiotowi zewnętrznemu tj. wydawnictwu lub autorowi.
12. Koszt wysyłki nagrody ponoszą Zwycięzcy, chyba że zaznaczono inaczej.
13. Wysyłka nastąpi nie później niż 21 dni od kontaktu ze Zwycięzcą, po wypełnieniu przez niego zobowiązania, tj. pokrycia kosztów wysyłki.
14. Organizatorka wysyła nagrody tylko jako przesyłki rejestrowane, po uprzednim ustaleniu ze Zwycięzcą, jeśli koszt wysyłki leży po jego stronie, o jej formie (list polecony/paczka), w celu uniknięcia niejasnych sytuacji.
Organizatorka nie ma wpływu na sposób wysyłki przez podmioty zewnętrzne (wydawnictwo/autor)
15. Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
16. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Potwierdzenie, jego akceptacji, winno znaleźć się w zgłoszeniu konkursowym w formie „Akceptuję regulamin” wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
17. Udział w Konkursach oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania nagrody przez Organizatorkę lub osoby trzecie (wydawnictwo, autor).
18. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani związane z serwisem społecznościowym Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za żaden Konkurs.
19. Zastrzegam sobie prawo do zmiany regulaminu.
BOOK TOUR

I DEFINICJE
1. BookTour (wędrująca książka) – akcja, w ramach której uczestniczy po przeczytaniu książki zobowiązani są do przesłania jej kolejnemu uczestnikowi. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa oraz autorów
2. Uczestnik – każda osoba, która brała udział w Naborze i została zakwalifikowana do Booktouru
3. Nabór – przyjmowanie zgłoszeń przez Organizatora poprzez publikację informacji w postaci postu i przyjmowanie zgłoszeń w systemie mejlowym.
4. Organizator – prowadząca blog martawsrodksiazek.pl / fp. @martawsrodksiazek / IG @martawsrodksiazek, Marta Daft zamieszkała w Gołębiewie Wielkim.
II ZAŁOŻENIA
1. W BookTour mogą brać udział zarówno recenzenci (posiadacze osobistych blogów), jak i czytelnicy.
2. Recenzencki proszeni są o publikacje recenzji/opinii na swoim blogu i/lub portalu LubimyCzytac.pl.
3. Czytelnicy proszeni są o publikację opinii i/lub oceny na portalu LubimyCzytac.pl
4. Liczba miejsc w BookTour jest z góry ustalona, indywidualnie dla każdej przeprowadzanej akcji, przy czym liczba uczestników nie może być mniejsza niż 6. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegam sobie prawo do odwołania BookTouru lub wydłużenia czasu Naboru.
5. Po zamknięciu listy, każdy z Uczestników zostaje poinformowany o dacie rozpoczęcia BookTouru.
6. Czas na przeczytanie książki jest ustalany indywidualnie dla każdej przeprowadzanej akcji.
7. Uczestnik biorący udział w BookTourze zobowiązuje się do przeczytania książki i wysłania jej w wyznaczonym czasie do kolejnego Uczestnika.
8. Po ukończeniu BookTouru na blogu www.martawsrodksiazek.pl pojawi się podsumowanie akcji.
III. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmuję tylko drogą mejlową na adres: martawsrodksiazekblog@o2.pl
2. Zgłoszenie w tytule musi zawierać nazwę BookTour oraz tytuł książki, np. BookTour „Marta wśród książek”. Treść wiadomości powinien stanowić adres, na który ma być przesłana książka.
3. Zgłoszenia bez tytułu i/lub adresu będą usuwane natychmiastowo.
4. Lista uczestników zostanie opublikowana w poście dotyczącym danego BookTouru na blogu www.martawsrodksiazek.pl.
IV. WYSYŁKA
1. Książkę/i wysyłamy ZAWSZE Listem Poleconym w kopercie bąbelkowej lub MiniPaczką
2. Numer nadania przesyłki (najlepiej zdjęcie druku) przesyłacie na adres: martawsrodksiazekblog@o2.pl, by uniknąć niemiłych sytuacji.
3. Każdy Uczestnik może przesłać kolejnej osobie drobny upominek i/lub pocztówkę autorowi.
4. Po otrzymaniu przesyłki Uczestnik zobowiązany jest do poinformowaniu o jej nadejściu, celem przesłania adresu do kolejnej osoby i usprawnienia działania BookTouru.
V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Biorąc udział w BookTour, każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ten sposób, że:
a) wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na blogu (Lista uczestników)
b) wyraża zgodę na udostępnienie adresu do korespondencji Uczestnikowi BookTouru, który będzie zobowiązany przesłać mu książkę.
2. Organizatorka zobowiązuje się do usunięcia danych adresowych danego Uczestnika w dniu otrzymania informacji od kolejnego Uczestnika o otrzymaniu przesyłki.
3. Organizatorka zobowiązuje się do usunięcia imion i nazwisk z listy po zakończeniu BookTouru i opublikowaniu podsumowania akcji.
VI. INNE
1. Każdy Uczestnik może zaznaczać w książce ulubione cytaty/fragmenty, komentarze.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do odnotowania swojej osoby w wyznaczonym do tego miejscu w książce.
3. Finalnie książka trafia do autora.
4. Udział w BookTour oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Jeden komentarz